Üdvözöljük a Köztisztasági Egyesülés weboldalán!

2020. 01. 26. -én jelenleg nincs bejelentkezve, kérem jelentkezzen be!

OHÜ szerződés közszolgáltatók részére

HÍREK | ARCHÍV | 13.01.21    38.

A közszolgáltatókkal kötendő szerződés

 2013. év

 

A 2013. évi közszolgáltatókkal kötendő szolgáltatás-vásárlási szerződés [letöltés]

Adatlap a 2013. évi közszolgáltatókkal kötendő szolgáltatás-vásárlaási szerződéshez [letöltés]

 

2012. év

Az OHÜ Országos Hulladékgadálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. a települési hulladékkezelési közszolgáltatókkal 2012. évre kötendő szerződéstervezete és annak részét képező mellékletek, valamint a szerződéskötéssel kapcsolatos konzultációs lehetőségek.


Levél a közszolgáltatók részére  [letöltés]

Szolgáltatás-vásárlási szerződés [letöltés]

Mellékeltek [letöltés]

 

Konzultációs lehetőségek a Vidékfejlesztési Minisztériumban [letöltés]

 

Konzultációk

   2012. január 3.

                          Szerződés-módosítás az egyeztetést követően

                          Közszolgáltatói javaslat [letöltés]

                          OHÜ javaslata      Szerződés [letöltés]

                                                    Mellékletek [letöltés]

                                                    Emlékeztető [letöltés]

                                                    Jelenléti ív [letöltés]

 

 

  2012. január 6.

                          Szerződés-módosítás az egyeztetést követően

                                                   Szerződés [letöltés]

                                                   Emlékeztető [letöltés]

                                                   Jelenléti ív [letöltés]

 

 2012. január 11.

                          Szerződés-módosítás az egyeztetést követően

                                                  Szerződés [letöltés]

                                                  Mellékletek [letöltés]

                                                  Emlékeztető [letöltés]

                                                  Jelenléti ív [letöltés]

 

2012. 01. 17. 18:30     Végleges szerződés  [letöltés    mellékletek [letöltés]

 

                                Szerződéskötés módja, feltétele - kísérőlevél  [letöltés]

 

2012. február 3.         Havi jelentés [letöltés]

                                      Mellékletek [letöltés]

 

Figyelem! 

 

A februári Havi Jelentés leadási határideje 2012. február 24-re módosul! 

Erre az időpontra a főlapon túlmenően az összes szükséges dokumentumnak be kell érkeznie!

 

2012. február 17.

                             Havi Jelentés (végleges) [letöltés]

                             Havi adatszolgáltatás (végleges) [letöltés]

 

                             A táblázatokat (a nyilatkozatot leszámítva) kérjük e-mailen is részünkre elküldeni 

                             szíveskedjenek a közszolgáltatók, azzal, hogy kizárólag a papír alapú, aláírttal együtt

                             érvényesek, azonban az elektronikus megküldés az adminisztrációt (és a kifizetés idejét)

                             csökkentheti. (OHÜ)

 

2012. február 27.    Aktualizálz nyomtatványok

                            Havi Jelentés            [letöltés]

                            Havi adatszolgáltatás   [letöltés]     

 

 

 2012. március 23.  Felhívás az OHÜ-vel szerződést még nem kötött közszolgátatók számára   [letöltés]

 

GYIK - Gyakran Ismételt Kérdések

 

A Havi Jelentéshez beérkezett közszolgáltatói kérdések és az OHÜ válaszai

 

1. Ha tárgyhónapban szelektív hulladék szállítás nem történik a hasznosító felé, akkor ezt a tényt kell-e tárgyhót követő 15-ig  jelezni? Ha igen hogyan, melyik táblázaton?
    Válasz: Igen, kell. Csak az összesítő Főlapot kell elküldeni aláírva, bélyegezve.

2. A szerződés 2.7 pontja alapján a vegyes papír hulladék csomagolóanyag tartalmára vonatkozó HOE által 2011. évben havonta közölt adatok átlaga hol található?
    Válasz: Az OHÜ adja ki, hogy ez az érték 2012-ben 39%.


3. Annak az igazolására, ha begyűjtő begyűjtőnek adja át a hulladékát, az OHÜ 2012.01.04-i szerződés tervezetéhez csatolt mellékletek között volt forma nyomtatvány. A jelenlegi szerződéshez kiküldött mellékletek között nem szerepel nyomtatvány ezzel kapcsolatban. Az igazolást önálló formában megtehetjük, vagy készül hozzá forma nyomtatvány?
    Válasz: Ezt az adatlapot készítjük, kiadása 2012.02.20-án.


4. Az OHÜ véglegesnek tekintett szerződésének mellékletében a vegyes papír EWC kódjaként a 20 01 01 szerepel. A 2012. február 6-án megküldött kiegészített mellékletekben az EWC 15 01 01 kód szerepel. Tekinthetjük ezt a végső változatnak, s használható a vegyes papír megjelölésére az EWC 15 01 01 kód, hasonlóan a korábbi koordináló szervezetek rendszerének gyakorlatához?
    Válasz: EWC 15 01 01-es kódot fogadjuk el.


5. A szerződés VII. 7. pontja komoly korlátozást jelent az exportált hulladék tekintetében. (a termékek szabad áramlásának korlátozása EU-s jogot nem sért?) Ezeknek a kitételeknek a gyakorlati betartása igen bonyolult és költséges, mivel a fuvarszervezés minél gazdaságosabb kialakítása miatt órák alatt változik egy-egy szállítmány felrakodásának ideje, a szállító jármű rendszáma, esetleg a szállítást végző vállalkozás megnevezése. Három nappal korábban ezek az adatok csak kivételes, ritka esetekben adhatók meg pontosan. Elfogadható, hogy a hulladék ellenőrzésére jogot formál az OHÜ, de azt bármikor megteheti a telephelyekre vonatkozó szerződéses joga szerint. Felesleges kitétel az export szállítási idejére való szigorító előírás. Van lehetőség ennek újra gondolására, megváltoztatására?
    Válasz: Kérjük erről egy hivatalos levél formájában kérjenek állásfoglalást a Jogi- és Koordinációs főosztálytól.


6. Amennyiben műanyag hulladék - kereskedő cégen keresztül - külföldön kerül értékesítésre - elégséges-e a kereskedő és a hasznosító ill. a kereskedő és a közszolgáltató közötti szerződés külön-külön?
    Válasz: Igen, elegendő.


A Hasznosításra átadás tételes rögzítése adatlapon
7. A Szállítójegy és a Mérlegjegy száma (G és H oszlop) több cégnél megegyezik, mert mérlegelés során kiállított Mérlegjegy a szállítás dokumentuma.
    Válasz: Mérlegjegy számaként a hasznosító által kiállított mérési jegy számát várjuk.


8. Az Átvevő levonása idegenanyag miatt (L oszlop) nem minden esetben értelmezhető, mert az átvett súly eltérése nem csak ebből az okból fakadhat. Esetenként az indításkor mérlegelt súly kevesebb, mint az érkezéskor mért súly.  Célszerűbb lenne inkább mennyiséget beírni.
    Válasz: Átvevő mérlegelése és levonása számít.


9. A Csomagolóanyag tartalom (%) (N) oszlop fehér betűvel formázott!
    Válasz: Javítva az új nyomtatvány-csomagban.


10. A Nettó átadott mennyiség  (O 28) összesenje megegyezik a Levont mennyiséggel csökkentett bruttó mennyiség összegével (M 28), vegyes papírnál ez nem egyezik meg (marad a bruttó súly), az O 28 cellára hivatkozik a Főlap E 27 cellája, így az OHÜ által fizetendő összeg G26 és G36 is téves összeget eredményez.

    Válasz:  Javítva az új nyomtatvány-csomagban.


A Havi jelentés 3. számú melléklet lapon

11. Az időszak megjelölésénél téves hivatkozás, a címzett neve jelenik meg.     

    Válasz: Javítva az új nyomtatványcsomagban.


12.  Az E-F oszlop 37-44 cellái írásvédettek nem csa. EWC kódok vannak előzetesen megadva.     

    Válasz: Javítva az új nyomtatvány-csomagban.


13. A hasznosító vállalja, hogy a fenti táblázatban szereplő átvett mennyiség hasznosításáról a kezelt mennyiségeket igazoló háttérdokumentáció másolatát az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. hivatalos kérésére az OHÜ Nonprofit Kft. részére." Külföldi hasznosítótól várható-e ez?
    Válasz: Külföldi hasznosítótól a hasznosítói igazolást várjuk, a hozzá kiszállítótól pedig a kísérő dokumentációt.


14. Miért nem készül egy kitöltési útmutató a mellékletekhez, azzal nagyon sok kérdés azonnal megválaszolást nyerne!
    Válasz: Készül, amint elérhető lesz küldjük.

 

15. Nem lehet az oszlopok szélességén változtatni. Tehát amennyiben hosszabb adatot kell felvinni, ez nem lehetséges.

     Válasz:  A készülő online felületen ez nem okoz majd problémát, sajnos ebben az

                 ideiglenes .xls fájlban nem tudjuk szélesebbre alakítani.

                 Ezzel kapcsolatban kérjük türelmüket.

 

 

 

|

Szakmai konferencia Balatonfüreden 19.03.26. 01.  
Szakmai konferencia Balatonfüreden
A Köztisztasági Egyesülés szakmai konferenciával egybekötött Taggyűlését 2019. április 24-25-26-án tartja Balatonfüreden az Annabella Hotel (Deák Ferenc utca 25.) De...    
     
Hulladékgazdálkodási szakmai konferencia Gárdonyban 18.11.23. 02.  
Hulladékgazdálkodási szakmai konferencia Gárdonyban
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyzete, jövője, az alapjogi biztoshelyettesi jelentés ismertetése...    
     
MEKH állásfoglalás 18.10.24. 03.  
MEKH állásfoglalás
A közszolgáltatási járatrendbe nem illeszkedő edényzetek ürítési díjával kapcsolatos kérdés...    
     
Szakmai állásfoglalás igazgatási szolgáltatási díjról 18.06.13. 04.  
Szakmai állásfoglalás igazgatási szolgáltatási díjról
Az Agrárminisztérium szakmai állásfoglalása a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról....    
     

©2009 Köztisztasági Egyesülés | Az Egyesülésről | Jogi nyilatkozat | Kapcsolat