1 9 72 óta

Köztisztasági Egyesülés


1972 óta a közös érdek képviseletében


A Köztisztasági Egyesülés a magyarországi települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltató szervezeteket és e tevékenységhez kapcsolódó gyártó,- forgalmazó cégeket tömörítő szervezet.

Bemutatkozás

Partnereink

Hírek, információk

Egyes enegretikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló T/13958 sz. törvényjavaslat észrevételezése

Mint ismeretes 2020. november 24-én, 23 óra 58 perckor a Kormány nevében benyújtásra került az Országgyűléshez az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (száma: T13958). A törvényjavaslat alapjaiban és részleteiben is teljes egészében új alapokra kívánja helyezni a hulladékgazdálkodást, azon belül is kiemelten a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.


Önkormányzaati törzsadattár 2020. évi II. félév

A korányzati portálon elérhető az önkormányzati törzsadattár 2020. második félévi aktualizált változata (OSAP 1621).
Forrás: Miniszerelnökség 2020. március 24.

 


Hulladékgazdálkodással kapcsolatos fejlesztések értékelése 2014 - 2020.

Az ITM megbízásából, a TRENECON Kft. által készített, a "Hulladékgazdálkodással kapcsolatos fejlesztések értékelése" című tanulmány majdnem véglegesnek tekinthető verziója a csatolmányban olvasható.
A tanulmány a 2014-2020. közötti időszak európai uniós forrásokból társfinanszírozott programokat értékeli.

 


Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

A Magyar Közlöny 2020.november 19-i, 253. számában megjelent a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5024/2020/4. számú határozata. A határozat azt az önkormányzati rendeleti előírást, amely a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásnak minősítette, ha valaki nem gondoskodik arról, hogy az ingatlanán, valamint az ingatlana telekhatárától az úttestig terjedő közterületen telepített fás szárú növény (a fák kivételével) magassága az útkereszteződésektől, illetve a gyalogátkelőhelyektől számított 7 méteren belül ne haladja meg a 80 centiméteres magasságot, megsemmisítette.


Veszélyhelyzeti jogszabályok

A Köztisztasági Egyesülés Irodája - az első kovid időszakhoz hasonlóan - folyamatosan frissíti a koronavírussal kapcsolatban elrendelt veszélyhelyzetre vonatkozó hatályos jogszabályok gyűjteményét, amelyet a csatolt mellékletek időrendi sorrendben tartalmaznak.


Környezetvédelmi tárgyú szabványok

A Magyar Szabványügyi Testület 2020. novemberi hirlevelében megjelentek a nemzeti szabványállomány változásai.
Eszerint, 2020. november 1-jén 144 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő: 51 db MSZ EN, 48 db MSZ EN ISO, 39 db MSZ EN IEC, 1 db MSZ CEN/TS, 1 db MSZ ISO/TR, 3 db MSZ ISO és 1 db MSZ.
A környezetvédelmi tárgyú új nemzeti szabványok a csatlmányban találhatók.