1 9 72 óta

Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

A Magyar Közlöny 2020.november 19-i, 253. számában megjelent a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5024/2020/4. számú határozata. A határozat azt az önkormányzati rendeleti előírást, amely a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásnak minősítette, ha valaki nem gondoskodik arról, hogy az ingatlanán, valamint az ingatlana telekhatárától az úttestig terjedő közterületen telepített fás szárú növény (a fák kivételével) magassága az útkereszteződésektől, illetve a gyalogátkelőhelyektől számított 7 méteren belül ne haladja meg a 80 centiméteres magasságot, megsemmisítette.