1 9 72 óta

Minisztériumi, hatósági és egyéb állásfoglalások

A koronavírus hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra gyakorolt hatásai

Az új típusú koronavírus elleni védekezés kapcsán felmerült néhány hulladékgazdálkodási közszolgáltatást értintő kérdéssel kapcsolatban a Köztisztasági Egyesülés szakmai álláspont tervezetet alakította ki, melyet véleményezésre megküldött az Innovációs és Technológiai Minisztérium részére.

A szakmai álláspont tervezete és az arra érkezett ITM válasz a mellékletben olvasható.

Lomtalanítással összefüggő ITM állásfoglalás

A lomtalanítással kapcsolatosan hozzánk beérkezett tagszervezeti kérdések egységes értelmezésére levélben kértünk állásfoglalást az ITM-től.

A feltett kérdések és az azokra adott válasz a mellékletben található.

Edényzethasználattal kapcsolatos ITM állásfoglalás

Egyesülésünk levélben kérte az ITM állásfoglalását az ingatlanhasználók által használt gyűjtőedény űrmértete, illetve a fizetett közszolgáltatási díj összhangjával kapcsolatosan - több helyen felmerült - kérdésekről.

A kérdések, és az azokra megküldött válasz a mellékletben olvasható.

A veszélyhelyzeti időszakra vonatkozó ITM felé feltett kérdések és válaszok

A Köztisztasági Egyesülés és a HVDSZ 2000 közös levélben fordult az ITM-hez, amely a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás veszélyhezeti időszakra vonatkozó szolgáltatás-finanszírozásával kapcsolatos kérdéseket vetett fel.

A kérdések és az ITM-től érkezett válasz  - teljes terjedelemben - a mellékletekben olvashatóak. 

Szolgáltatási díjmaximum

Az elmúlt időszakban elterjedt az a hír, hogy az NHKV Zrt. szolgáltatási díjként 4,6529 Ft/l összegnél magasabbat nem tud/nem kíván megállapítani. Mivel több közszolgáltató esetében - az alkalamazott gyűjtési, kezelési technológiák miatt - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ténylegesen jelentkező, illetőleg a jogszabály által is elismert "teljes közvetlen költsége" ennél magasabb, kérdéssel fordultunk az NHKV-hoz.
A feltett kérdések és a válasz az alábbiakban olvasható.