1 9 72 óta

Hulladékgazdálkodási bírósági döntések

Hulladékgazdálkodási bírság tényállás tisztázása

Hulladékgazdálkodási bírság fizetésére kötelezés során a tényállás tisztázási kötelezettség terjedelme.

Lerakási járulék számítása - Kúria Határozata

Hulladéklerakási járulék számításának szempontja 2013-2014-ben

KEOP szerződések egybeszámítása

Hulladékgazdálkodási KEOP projekt megvalósítása során az azonos célt szolgáló, tartalmában, időbeni ütemezésében, megvalósítási módjában funkcionális egységet képező szerződések becsült értékét egybe kell számítani.

Csomagolási hulladék lerakási járuléka

Hulladéklerakási járulékfizetési kötelezettség csomagolási hulladékok esetén (2013-2014 években)

Hulladéknak minősülés

Anyag hulladéknak minősítése jogkérdés a Kúria ítélkezési gyakorlatában