1 9 72 óta

Hulladékgazdálkodási bírósági döntések (anonim)

Hulladékgazdálkodási bírság tényállás tisztázása

Hulladékgazdálkodási bírság fizetésére kötelezés során a tényállás tisztázási kötelezettség terjedelme.

Lerakási járulék számítása

Hulladéklerakási járulék számításának szempontja 2013-2014-ben

KEOP szerződések egybaszámítása

Hulladékgazdálkodási KEOP projekt megvalósítása során az azonos célt szolgáló, tartalmában, időbeni ütemezésében, megvalósítási módjában funkcionális egységet képező szerződések becsült értékét egybe kell számítani.

Hulladéknak minősülés

Anyag hulladéknak minősítése jogkérdés a Kúria ítélkezési gyakorlatában

Hulladéktömeg számítás

Hulladékgazdálkodási bírság alapját képező hulladék tömegének megállapítási szempontjai