1 9 72 óta

Hírek

Tudatos fogyasztói magatartásról

Budapesti Békéltető Testület
4/2017. számú ajánlása
a közüzemi szolgáltatások igénybevétele során
követendő tudatos fogyasztói magatartásról

AJB-2063/2017. számú jelentése

Az Alapvető Jogok biztosának jelentése, egy egyedülálló ingatlantulajdonos által kötelezően használandó 120 l-es edényzetméretet előíró önkormányzati rendeletről

AJB-410/2017. számú közös jelentés

A használaton kívüli ingatlan közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetési kérdése

Az értékcsökkenési leírás szolgáltatói díjban való megtérítése

Tartalmazza-e a hulladékgazdálkodási létesítmény támogatási szerződés szerinti értékcsökkenését a szolgáltatási díj teljes mértékben?