1 9 72 óta

Hírek

Szabványok

A hulladékkal kapcsolatos magyar szabványok jegyzéke

A hulladékgazdálkodás alkalmazott jogszabályai 2018. január 1-jei állapot

A hulladékgazdálkodás 2018 január 1-től hatályos jogszabályai. (Az egységes honlap segédlete.)

Magyarország környezeti állapota 2016 kiadvány

A Herman Ottó Intézet kiadványaként megjelent a Magyarország környezeti állapota 2016 kiadvány, amelynek Hulladékgazdálkodási alcíme (10.3.) érdekes adatokat tartalmaz.

Tudatos fogyasztói magatartásról

Budapesti Békéltető Testület
4/2017. számú ajánlása
a közüzemi szolgáltatások igénybevétele során
követendő tudatos fogyasztói magatartásról

AJB-2063/2017. számú jelentése

Az Alapvető Jogok biztosának jelentése, egy egyedülálló ingatlantulajdonos által kötelezően használandó 120 l-es edényzetméretet előíró önkormányzati rendeletről