1 9 72 óta

Szolgáltatási díjmaximum

Az elmúlt időszakban elterjedt az a hír, hogy az NHKV Zrt. szolgáltatási díjként 4,6529 Ft/l összegnél magasabbat nem tud/nem kíván megállapítani. Mivel több közszolgáltató esetében - az alkalamazott gyűjtési, kezelési technológiák miatt - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ténylegesen jelentkező, illetőleg a jogszabály által is elismert "teljes közvetlen költsége" ennél magasabb, kérdéssel fordultunk az NHKV-hoz.
A feltett kérdések és a válasz az alábbiakban olvasható.