1 9 72 óta

AJB-2063/2017. számú jelentése

Az Alapvető Jogok biztosának jelentése, egy egyedülálló ingatlantulajdonos által kötelezően használandó 120 l-es edényzetméretet előíró önkormányzati rendeletről

Egy panaszos kifogásolta, hogy annak ellenére, hogy egyedül él, és hetente nem keletkezik 30 l-nél több hulladéka, az önkormányzati rendelet 120-l-es edényzet kötelező használatát írja elő számára.

[A jelentés letöltés]