1 9 72 óta

Állásfoglalás számviteli beszámoló készítéséről

Az NFM állásfoglalása számviteli beszámoló készítéséről

Az Egyesülés állásfoglalási kérelemmel fordult a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz a számviteli beszámoló készítésével kapcsolatos anomália miatt.

Az állásfoglalás kérés lényege, hogy számvitelről,- illetőleg a hulladékról szóló törvény előírásai nem adnak egyértelmű eligazítást a beszámoló készítésével kapcsolatban. [letöltés]

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium válaszában egyértelműsíti, hogy a közszolágáltatókat a Ht. szerinti auditált éves beszámoló benyújtási kötelezettség terheli, ami független a vállalkozás gazdasági formájától. [letöltés]