1 9 72 óta

Minisztériumi, hatósági és egyéb állásfoglalások

Állásfoglalás - mobil toalett kabinokkalvégzett szolgáltatás engedélyezésével kapcsolatban

Mobil toalett kabinok igénybevételével nyújtott szolgáltatás engedélyeztetésével kapcsolatos állásfoglalás

Fémkereskedelmi törvény - NAV állásfoglalás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal állásfoglalása a törvény közszolgáltatók alvállalkozóit érintő hatályáról

Állásfoglalás számviteli beszámoló készítéséről

Az NFM állásfoglalása számviteli beszámoló készítéséről

Tudatos fogyasztói magatartásról

Budapesti Békéltető Testület
4/2017. számú ajánlása
a közüzemi szolgáltatások igénybevétele során
követendő tudatos fogyasztói magatartásról

AJB-2063/2017. számú jelentése

Az Alapvető Jogok biztosának jelentése, egy egyedülálló ingatlantulajdonos által kötelezően használandó 120 l-es edényzetméretet előíró önkormányzati rendeletről