1 9 72 óta

Minisztériumi, hatósági és egyéb állásfoglalások

Szolgáltatási díjmaximum

Az elmúlt időszakban elterjedt az a hír, hogy az NHKV Zrt. szolgáltatási díjként 4,6529 Ft/l összegnél magasabbat nem tud/nem kíván megállapítani. Mivel több közszolgáltató esetében - az alkalamazott gyűjtési, kezelési technológiák miatt - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ténylegesen jelentkező, illetőleg a jogszabály által is elismert "teljes közvetlen költsége" ennél magasabb, kérdéssel fordultunk az NHKV-hoz.
A feltett kérdések és a válasz az alábbiakban olvasható.

MEKH állásfoglalás

A közszolgáltatási járatrendbe nem illeszkedő edényzetek ürítési díjával kapcsolatos kérdés

Szakmai állásfoglalás igazgatási szolgáltatási díjról

Az Agrárminisztérium szakmai állásfoglalása a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról.

Főállatorvosi állásfoglalás

Az afrikai sertéspestis megelőzésével kapcsolatos szabályozás hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő rendelkezéseinek értelmezése

Állásfoglalás a hulladéktörvény egyes rendelkezéseiről

A gazdálkodó szervezetek saját tevékenységükkel összefüggésben keletkezett települési hulladékuk kezelésével kapcsolatos kérdéssel összefüggő FM állásfoglalás